ا

 اهمیت بازرسی دوخت

 

 

حفظ کیفیت درزهای دوخت بخش ضروری از عملیات کنسرو مواد غذایی و نوشیدنی است. از نشتی درزدوخت باید جلوگیری شود.

 

بازرسی چشمی

بازرسی چشمی دوخت خارجی یک ابزار ارزشمند در حفظ کیفیت دوخت است. در فرآیندهای کنسرو کردن مواد غذایی، بازرسی چشمی هر ظرف حداقل هر 30 دقیقه از هر ایستگاه دوخت انجام می شود. بازرس هنگام عبور از دوخت به دنبال انحراف در دوخت دوگانه است. مشکلات معمولی که از نظر بصری یافت می شوند عبارتند از رگه های دوخت و افتادگی. برجستگی های دوخت به سختی دیده می شوند زیرا انحراف کم است. در عمل، بازرسی های بصری 80 تا 90 درصد مشکلات کیفیت درز را شناسایی می کنند.

بازرسی دوخت جفتی

 

سیستم SeamMate اندازه‌گیری‌های دوخت داخلی دقیق را، ثبت و ردیابی می‌کند و به کارکنان تضمین کیفیت و تعمیر و نگهداری کمک می‌کند تا کیفیت دوخت را حفظ، پیش‌بینی و تضمین کنند. بازرسی مقطع، یک روش بسیار موثر در اندازه گیری ابعاد داخلی واقعی اجزای دوخت از جمله همپوشانی بحرانی دوخت است. اهمیت بعد همپوشانی دراین است که ابعاد همپوشانی خیلی کوتاه می تواند منجر به نشتی دوخت شود.

 

 

دوخت است. اهمیت بعد همپوشانی دراین است که ابعاد همپوشانی خیلی کوتاه می تواند منجر به نشتی دوخت شود  


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس صنعت دارو البرز

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-کرج-کرج مهرشهر - بلوار ارم - خیابان کوی زنبق - خیابان میعاد 9 - پلاک 23- کدپستی 3187849194

موبایل : 09364456084, 09121406017

تلفن : 021-65586144, 021-65586140

وب سایت : www.karensteel.ir